• Yop Poll Archive
 • Archives
 • Categories
 • Archive for the ‘Musika’ Category

  Dalida


  2016 - 09.13

  Beren etxean hartu nauten biei esker ezagutu dut abeslari hori.

  Hiru ideia: Miss Egipto, frantziar zineman tartea egitera etorria eta gay ikonoa.

  1954. urtean, gaur egun dagoen besteko teknologiarik ez zegoen garai hartan, Frantzian bizitzeko eta lan egiteko nik baino errazago izan izango zuela espero dut. Europar izateak abantailak dituela diote, baina laster arnasa hartzeko ere baimena beharko dudan sentipena dut. Paperak kontratua egiteko, apartamentua alokatzeko eta diru-laguntzak eskatzeko. Apartamentuen kasua da konprometituena. Izan ere, norberaren eta bermatzailearen hainbat dokumentu behar dituzte: nortasun agirien fotokopiak, azken hiru hilabeteetako soldaten agiriak, azken errenta aitorpenak, eta kasu batzuetan, baita bermatzailearen hondasunei buruzko agiria ere. Bermatzailea frantziarra ez bada, bi hilabeteko fidantza ordaindu behar. Dirua eta papera, papera eta dirua. Funtsean gauza bera.

  Behin alokatzeko kontratua sinatzeko langa gaindituta eta apartamentua aurkituta, diru-laguntza lortzea da garaitzeko dudan hurrengo gaina.

  Agian modelo, antzezle eta abeslari exotiko bilakatzeak gauzak erraztuko dizkit. Agian. Bitartean, Dalilaren antzera abestuko dut ametsetan Achete moi un juke box kantuko On te fera une vraie surprise party esaldia euskal r indartsuaren omenez.

   

  Arotz Enea


  2011 - 08.09

  Jende ugari, txiki ta handi,

  herri baten elkarrekin.

  Ondo pasatzen, ekintzak egiten ta jolasten.

  Herri hizkera, euskara aurrera, gure ahotan jartzera.


  Ta bidea segi ta hau ez ahazteko asmoakin,

  hortako etorri ginen AROTZ ENEARA!

  Etxarrin lagun berriak eiten,

  begiraleak beti zirikatzen,

  pertsona bezala hazten,

  modu honetan, ez gara aspertzen…


  Atzera begira, oroitzapen pila agertzen dira,

  muxu ematea, agur esatea ta etxera,

  hurrengo urtean ekarri ezak laguna honera.


  Ta bidea segi ta hau ez ahazteko asmoakin,

  hortako etorri ginen AROTZ ENEARA!

  Etxarrin lagun berriak eiten,

  begiraleak beti zirikatzen,

  pertsona bezala hazten,

  modu honetan, ez gara aspertzen…

  Atzera begira, oroitzapen pila…


  Eskerrik asko.

  SoRkUn


  2007 - 06.27

            7X4.

   

  Munduari oihukatu,

  minaren lekura banoala,

  munduari oihukatu,

  [ez-amodio] bidetik nihoala,

  munduari oihukatu,

  sufrimenduaren (?) naizela.

   

  Munduari oihukatu,

  sufrimenduaren sabela naizela,

  minaren lekura banoala.

   

  Haizeari ukitu,

  zure alaitasuna (?) bakarra izango dela.

   

  Munduari oihukatu.

  quiero beber hasta perder el control


  2007 - 05.06

   

   

  FITO Y LOS FITIPALDIS

   

  Nunca he sentido igual una derrota
  que cuando ella me dijo se acabó.
  Nunca creí tener mi vida rota
  ahora estoy solo y arrastro mi dolor.
  Y mientras en la calle está lloviendo
  una tormenta hay en mi corazón
  dame otra copa aún estoy sereno
  quiero beber hasta perder el control.

  Cuántas noches soñé que regresabas
  y en mis brazos llorabas por tu error
  luego un ruido del bar me despertaba
  y el que lloraba entonces era yo.

  Y mientras ella está con otro tipo
  mis lágrimas se mezclan con alcohol
  ella se fué porqué no me lo dijo
  y siento que mi vida se acabó.

   

  klaseko bi gernikarrei eskeinia, jeje :)


  2006 - 12.08

     GeRnIkAkO  aRbOlA 

  Gernikako Arbola da bedeinkatua,
  euskaldunen artean guztiz maitatua.
  Eman ta zabal zazu munduan frutua,
  adoratzen zaiturutua,
  adoratzen zaitugu, arbola santua.

   

   

  Mila urte inguru da esaten dutela,
  Jainkoak jarri zuela Gernikako Arbola.
  Zaude, bada, zutikan orain ta denbora,
  eroritzen bazera, arras galdu gera.

   

   

  Ez zera eroriko, Arbola maitea,
  baldin portatzen bada, Bizkaiko Juntea.
  Laurok hartuko degu zurekin partea
  pakean bizi dedin euskaldun jendea.

   

  Betiko bizi dedin Jaunari eskatzeko
  jarri daitezen danok laster belauniko.
  Eta bihotzetikan eskatu ezkero,
  Arbola biziko da orain eta gero.

  Arbola botatzea dutela pentsatu,
  Euskal Herri guztian danok badakigu.
  Ea, bada, jendea, denbora orain degu,
  erori gabetanik eduki behar degu.
  Beti egongo zera udaberrikoa,
  lore aintzinetako mantxa gabekoa.
  Erruki zaitez, bada, bihotz gurekoa,
  denbora galdu gabe, emanik frutua.
  Arbolak erantzun du kontuz bizitzeko,
  eta bihotzetikan Jaunari eskatzeko.
  Gerrarik nahi ez degu, pakea betiko,
  gure lege zuzenak hemen maitatzeko.

  Erregutu diogun Jaungoiko jaunari
  pakea emateko orain eta beti,
  bai eta indarra ere zerorren lurrari,
  eta bendizioa Euskal Herriari.

  EPERRAK BADITÜZÜ (eLi Ta PaUlI eSkAiNiA, jEjE)


  2006 - 11.05

   

  EPERRAK BADITÜZÜ

  1
  Eperrak baditüzü bere bi hegalak,
  bai eta bürü gaini, kokarda eijer bat.
  Zük ere baldin bazünü gaztetasün eijer bat,
  neskatilen gogatzeko bilho hori pulit bat.

  2
  Amorosak behar lüke, izan lotsagabe,
  gaiaz ebiltia ezin izan herabe.
  Egünaz ebiltia desohore leike
  txoriak ere oro, haier so dirade.

  3
  Ebili izan nüzü gaüaz eta beti,
  heia! atzemanen nianez lili eijer hori.
  Azkenian atzaman düt oi bena tristeki,
  lümarik eijerrena beitzaio erori.

  4
  Mündüan ez da nihur penarik gabe bizi
  nik ere badüt aski hoitan segurki
  nik desiratzen nizün ezkuntzia zürekin
  bena ene aitak eztü entzun nahi hori.

  5
  Zure aitak zer lüke eni erraiteko
  ala enitzaio aski haren ofizioko
  ala zü soberaxe zitzaio enetako,
  printzerik ez ahal da orai zuenganako.

   

  ez goaz lanera (eskerrik asko irati!!!)


  2006 - 11.05
  Astelehena,
  jai ondoko alperra,
  lanik ez egiteko,
  ez goaz lanera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Asteartea,
  euria goitik behera,
  bustiko ez bagara,
  ez goaz lanera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Asteazkena,
  osabaren ezkontza,
  berak nahi baldin badu,
  ez goaz lanera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Osteguna,
  amonaren eguna,
  hori ospatutzeko,
  ez goaz lanera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Ostirala,
  haginetako mina,
  aspirina hartuta,
  bagoaz ohera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Larunbata,
  egun erdiko lana,
  egun erditxogatik,
  ez goaz lanera,
  ez goaz lanera, (lau)
   
  Igandea,
  lantegiak itxita,
  lana egin nahi baina,
  ezin joan lanera,
  ez goaz lanera, (lau)

  kupela


  2006 - 09.13

  KUPELA

  EPELDE ETA LARRAÑAGA

   

  Gertakizun polit bat behin Asturiasen,

  Eztakit guztiekin gogorako naizen,

  Lagun bat eta biok andreekin zuzen,

  Sagardotegi baten afaria baitzen,

  Plumero dotoriak ikusi giñuzen.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

   

  Talde bat osatu zen mutil da neskatxa,

  Festan pasa nahi zuten gurekin arratsa,

  Tragotikan tragora a ze nolako martxa,

  Sagardoan daukate afizio latza,

  Gehiegi eran genuen hori zen akatsa.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

  Herrial de denetan ohiturak badira,

  Esneakin joan ziren sagardotegira,

  Handik basoka bana, ohituran neurrira,

  Gero sagardoari txotxetikan tira,

  Parrez egon nintzaien albotik begira.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

   

  Denen esne tragoa ohitura bezala,

  Esan nien ez al zen edari makala,

  Sagardoa hobeto asentatzen zala,

  Nahiz ta gero alboan ez zen izan hala,

  Hiru ordu baño lehen egin zuen txahala.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

   

  Leku berrirantz-eta joan giñen pozak,

  Festarako geratu mutil aproposak,

  Geureak aitortzeko zertan egon lotsak,

  Sarri ireki ziren ziri edo zotzak,

  Bapo kendu giñuzen hanketako hotzak.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

   

  Umorez jarri ginen ondorenean zer?

  Erderaz bertsoetan “lo que hace el beber”,

  Inguruko jendeak parrez egin zun leher,

  Erretiratu ginen emazteei esker,

  Txispatu giñen baño ez zen pasa ezer

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, zaindu ezak horrela.

   

  Kupela, kupela, sagardoen hotela,

  Kupela, kupela, bete zaigu sabela. (3)

  gatibu


  2006 - 04.21

   

  ALKONDARIE

  Helduko nazela berandu, alkondarie!

  Aurrera mutilak!

  Erdi-lo hartu nindun zure telefono deixek

  Eztao inor etxien eta pasatu zaitxez

  Geldi egon ezine sartuztan gorputzien

  Ta nerbisoxo pareu segundu bakarrien

  Da prakak ezin sartu,

  Helduko nazela berandu, ezin lotu alkondarie

  Eskilerak berantz, banoie!

   

  Eskutik heldu ginen, eskuek sutan ziren

  di-da gure artien sortu zan rollotxue

  portaleko atien lenengo kalentoie,

  igogailu barruen fuera lotsa guztixek.

  Da prakak ezin kendu, ezin ixengo dot inoz aztu

  ezin kendu arkondariesofaren gainean etzunde.

  Bilur barik, irrintzi bat,

  erropak etxien ziher botata da zu biluzik.

  Zoro moduen, maitatu ginen,

  da probatu gendun eztixen muturrak sartunde.

  Zoro moduen, jarri ginen

  da gozatzen genduzan goizak.

   

  Erdi-lo hartu nindun zure mutilaren deixek:

  “kotxie aparkatu dot, laster gorantza noie”.

  Da prakak ezin sartu, ezin ixengo dot inoz aztu.

  Ezin lotu arkondarie, eskilerak berantz, banoie!

  Agur esan barik, banoie, banoie!

  Deitxu nahizunien.

  Da zoro moduen jarriko gara

  da probatu gendun eztixen muturrak sartunde.

  Zoro moduen jarriko gara

  da gozatzen goiza helduko da.

  2-

  Amets bat izan neban lo sakonien

  Anboto behan liluraren erdixen nintzen

  Biluz-biluzik izerren azpixen

  Zuri uluka nintzen,

  Otso baten moduen ortozik nintzen,

  beste otso batzuekin bideak egiten.

  Zure azpixen biluzik ginen

  Zuretzat dantzan ginen.

  Gora begire, biluz-biluzik

  Zure argixen gatibuak ginen

  Gora begire, biluz-biluzik,

  Zure gatibu.

   

  Uluak amaitxuta, gosea geunkan

  Jan beharrak heriotza erakutsi eustan

  Ez zan barrerik erruki barik, oh!

  Hiltzailea nintzen ni, uluka zuri

  Gora begire, biluz-biluzik

  Zure argixen gatibua nintzen,

  Gora begire, biluz-biluzik,

  Zure argixen gatibua nintzen.

   

  Da halako batean

  Ametsa amaitxu zan

  Itzartu nintzanian

  Zure argixe ikusi neban

  Da nire ………

  zuriz jantzi zendun eta biluzik,

  zuri begire,

  zure gatibu betiko ein ninduzun,

  betiko ein ninduzun.

  3-

  Heldu da ordue,

  ilargi betie da seinalie

  da lamien batek biztu egin jost barruko seinalie.

  Ilargi betiek bere orduen bota deu teloie,

  itzali zerue, hasi da gaba, hasi da zirkue.

   

  Ta lamien kantuek,

  Taberna bakotxien mila doinu airien,

  Lamien sekretuek eskina bakotxien,

  mila berba airien.

   

  Kea eskuetan, ke kalien, teilatuetan

  Ta zu ke artean, ez zaitut ikusten,

  nun sartu zara?

   

  Da lamien kantuek,

  Taberna bakotxien mila doinu airien,

  Lamien sekretuek eskina bakotxien,

  mila berba airien, mila berba airien,

  mila doinu airien eta bat-batean dana gelditzen da,

  dana ixiltzen da, da nire aurrera,

  itzalen artetik agertzen zara, zu agertzen zara.

  Da eskuek eskeiniz barre egiten dostazu,

  da erortzen naz zure dantza eroan

  eta gure gorputzek bata bestearen kontra,

  mila muxu (airien darie) gabien, da gure sekretuek, danak airien dagoz, maitasuna darie.

   

  Da lamien kantuek,

  Taberna bakotxien mila doinu airien,

  Lamien sekretuek eskina bakotxien,

  mila berba airien, mila berba airien,

  eta gure gorputzek, bata bestearen kontra,

  mila muxu gabien, da gure sekretuek,

  danak airien dagoz, maitasuna darie,

  da gure sekretuek eta gure gorputzek,

  maitaleak gabien.

  Welcome to my life (Simple Plan)


  2006 - 04.21

   

  Do you ever feel like breaking down?

  Do you ever feel out of place?

  Like somehow you just don’t belong

  And no one understands you.

   

  Do you ever wanna run away?

  Do you lock yourself in your room?

  With the radio on turned up so loud

  That no one hears you screaming.

   

  No you don’t know what it’s like

  When nothing feels alright

  You don’t know what it’s like to be like me

   

  To be hurt, to feel lost,

  To be left out on the dark

  To be kicked

  When you’re down

  To feel like you’ve been pushed around

  To be on the edge of breaking down

  When no one’s there to save you

  No you don’t know what it’s like.

   

  Welcome to my life.

   

  Do you wanna be somebody else?

  Are you sick of feeling so left out?

  Are you desperate to find something more

  Before you life is over.

   

  Are you stuck inside a world you hate?

  Are you sick of everyone around?

  With the big fake smiles and stupid lies

  But deep inside you’re bleeding.

   

  No you don’t know what it’s like

  When nothing feels alright

  You don’t know what it’s like to be like me

   

  To be hurt, to feel lost,

  To be left out on the dark

  To be kicked

  When you’re down

  To feel like you’ve been pushed around

  To be on the edge of breaking down

  When no one’s there to save you

  No you don’t know what it’s like.

   

  Welcome to my life.

   

  No one ever lies straight to your face

  And no one ever stabbed you in the back

  You might think I’m happy

  But I’m not gonna be ok.

   

  Everybody always gave you what you wanted

  You never  had to work it was always there

  You don’t know what it’s like

  What it’s like.

   

  To be hurt, to feel lost,

  To be left out on the dark

  To be kicked

  When you’re down

  To feel like you’ve been pushed around

  To be on the edge of breaking down

  When no one’s there to save you

  No you don’t know what it’s like.

   

  To be hurt, to feel lost,

  To be left out on the dark

  To be kicked

  When you’re down

  To feel like you’ve been pushed around

  To be on the edge of breaking down

  When no one’s there to save you

  No you don’t know what it’s like.

   

  Welcome to my life.

   

  Welcome to my life.

   

  Welcome to my life.


   


  Tresna-barrara saltatu